Nowy inspektor ochrony danych osobowych

Z dniem 17.06.2019 został wyznaczony nowy Inspektor Ochrony Danych osobowych (IOD) w Biobyte sp. z o.o.

Osoby, których dane przetwarzane są przez Spółkę mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w tym w szczególności w sprawie realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: daneosobowe@biobyte.pl.