Gepard Biznesu 2020

Firma Biobyte otrzymała tytuł Geparda Biznesu 2020. Wyróżnienie jest przyznawane podmiotom, których średnia roczna dynamika zysku netto i przychodów wynosi więcej niż 10 proc. Analizie poddane były wyniki finansowe firm opublikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w latach 2018-2019. Spośród 68812 podmiotów z województwa śląskiego wyróżnionych w rankingu zostało 4255 firm.

Gepardy Biznesu 2020 Województwa Śląskiego